Category: General Mikkelin Seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:n tapaaminen

Mikkelin Seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:n tapaaminen


9.3.2015

Mikkelin Seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry toimii erilaisissa elämäntilanteissa olevien omaistaan tai läheistään hoitavien henkilöiden tuki- ja etujärjestönä. Toimialue kattaa Etelä-Savon seitsemän kuntaa. Yhdistyksen kehittämishankkeissa (Lamppu-kumppanuushanke ja Valot II –projekti) on perehdytty erilaisten omaishoitotilanteiden tunnistamiseen, ansiotyön ja omaishoidon yhteensovittamiseen sekä omaishoitajia tukevan toimintamallin kehittämiseen sosiaali- ja terveydenhuollossa. Edellä mainitut teemat ovat keskeisiä uuden omaishoitolain valmistelun kannalta.

View full calendar